Flagning

Beboere, som ønsker flagning i særlige anledninger, kan rette henvendelse til en af nedenstående, som vil være behjælpelige.

Kaj Winther
Dronningens Vænge 10, STV
Telefon 27 82 60 05


Kai Munch Knudsen
Dronningens Vænge 7, 1 TV
Telefon 40 36 22 59