Ejerforeningen DRONNINGENS VÆNGE

Foreningens formål er, at administrere og vedligeholde fællesarealer og fælles installationer, samt i øvrigt at varetage fælles anliggender for ejerlejlighederne i Dronningens Vænge.
Foreningen skal også medvirke til sikring af områdets arkitektoniske værdier samt sørge for forsvarlige drift og opretholdelse af god vedligeholdelsestilstand på områdets bygninger.

Bestyrelsens medlemmer finder du ved at klikke her.

Foreningen blev etableret pr. 1. januar 2019 gennem en sammenlægning af Foreningen Dronningens Vænge med de hidtidige ejerforeninger: Alexandrine, Caroline Amalie og Caroline Mathilde med det mål at opnå en mere effektiv drift.

I menuen findes offentlige og tilgængelige dokumenter for ejerforeningen.