VELKOMMEN

Formålet med hjemmesiden er at samle al relevant information og skabe en kommunikationskanal mellem beboere og bestyrelser i ejerforeningerne:

E/F Alexandrine (nr. 1+3+5+7+9+14)
E/F Caroline Amalie (nr. 11)
E/F Caroline Mathilde (nr. 2+4+6+8+10+12)
Foreningen Dronningens Vænge

NYHEDER

01-12-2018

Informationsmøder

Vi er nu så langt fremme i forberedelsen af sammenlægningen af foreningerne, at vi forventer at kunne indkalde til besluttende, ekstraordinær generalforsamling. Forinden inviterer vi ejere af lejligheder til informationsmøder, hvor der vil være mulighed for at debattere og stille spørgsmål. Møderne afholdes mandag den 10. december kl. 19 og søndag den 16. december kl. 16 på ....

30-11-2018

Ændringer i viceværtfunktionen

Vicevært Leon Jakobsen stopper. Bestyrelsen vil bruge de kommende måneder på at vurdere hvordan vicevært

opgaverne kan løses mest hensigtsmæssigt fremadrettet.

 

I den mellemliggende periode har vi ansat Bjarne V. Olsen, som vil passe viceværtfunktionen indtil en permanent løsning er fundet.

22-11-2018

Så går vi igang

Vi har alle tidligere fået brev og brochure fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om, at vi skal sortere vores affald på en ny måde.

 

Nu starter vi. Det betyder, at flere ting skal sorteres fra i det affald, vi afleverer i affaldsskakten. Det frasorterede skal i stedet afleveres i nye beholdere, der også er opstillet ved Materielbygningen. Noget af affaldet skal dog fortsat i den store container eller afleveres på kommunens genbrugsplads. Se skiltet med sorteringsanvisninger på containeren og på vores hjemmeside.

10-11-2018

Indbrud

Der har desværre igen været indbrud; denne gang i en stuelejlighed.

 

Vi kan derfor kun endnu engang opfordre til, at beboere i stuelejligheder får opsat en tyverialarm.

 

Alle bør i øvrigt være opmærksomme på eventuel mistænkelig adfærd, når de færdes i området.

Klik her for at læse flere nyheder