Vand og varme

Varmemåler
Varmemåler
Vandmåler
Vandmåler

Der findes målere i de enkelte lejligheder til måling af vand- og varmeforbruget. Forbruget af vand aflæses ved hvert årsskifte og forbruget af varme aflæses i april/maj. Efterfølgende udarbejdes der regnskab med opgørelser til hver lejlighed.

Vandspild skal undgås. Dryppende vandhaner og utætte toiletter skal derfor snarest repareres.

Der må ikke kastes ting i toilettet, som kan forårsage forstoppelse af afløbet. Afløbsproblemer bedes meddelt til viceværten.