Vinduespolering

Udvendig vinduespolering sker tre gange årligt (forår, sommer og efterår) på foranledning af ejerforeningen. Poleringen foretages af E. L. Vinduespolering.

Indvendig vinduespolering sørger beboerne selv for. Det er muligt at træffe aftale med nævnte firma for beboerens egen regning.

E. L. Rengøring & Vinduespolering
Telefon 39662705


Hjemmeside