Vand og varme

Der findes målere i de enkelte lejligheder til måling af vand- og varmeforbruget. Forbruget aflæses automatisk, og der udarbejdes regnskab med opgørelser til hver lejlighed.

Det er muligt at følge med i ens forbrug via en hjemmeside og en app. Adgang oprettes på https://app.techem.dk/ ved at klikke på "Opret bruger".

Hent vejledning herunder:

Der skal bruges en aktiveringskode for at kunne oprette adgang. Såfremt man ikke har modtaget denne kan den tilsendes ved at kontakte Webmaster og oplyse adresse.

Vandspild skal undgås. Dryppende vandhaner og utætte toiletter skal derfor snarest repareres.

Der må ikke kastes ting i toilettet, som kan forårsage forstoppelse af afløbet. Afløbsproblemer bedes meddelt til viceværten.

Opstår der problemer med forsyningen af vand eller varme kontaktes viceværten uanset tidspunktet.