Vand og varme

Varmemåler
Varmemåler
Vandmåler
Vandmåler

Der findes målere i de enkelte lejligheder til måling af vand- og varmeforbruget. Forbruget aflæses en gang om året, og der udarbejdes regnskab med opgørelser til hver lejlighed.

Vandspild skal undgås. Dryppende vandhaner og utætte toiletter skal derfor snarest repareres.

Der må ikke kastes ting i toilettet, som kan forårsage forstoppelse af afløbet. Afløbsproblemer bedes meddelt til viceværten.

Opstår der problemer med forsyningen af vand eller varme kontaktes viceværten uanset tidspunktet.