Støj-, røg og lugtgener

Alle beboere har pligt til at begrænse støj-, røg- og lugtgener i ejendommen mest mulig.
Støj skal helt undgås mellem kl. 24 og kl. 6.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens øvrige beboere.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted før kl. 8 og efter kl. 20, og ikke på søn- og helligdage.

Brug af musikinstrumenter, musikanlæg, radio, TV m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Fyrværkeri må ikke antændes på foreningens område.