Energibesparelser

Som alle er bekendt med, har omkostningerne til energi været høje for beboere i Dronningens Vænge, og bestyrelsen har derfor, blandt flere initiativer, fået udarbejder en energirapport af et eksternt konsulentfirma, Transition. Rapporten kan læses i sin helhed her:

Vi gerne her informere om bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne i rapporten:

Forbedringsmulighed 1: Konvertering af gas til fjernvarme

Som det kan konstateres ved selvsyn er dette arbejde i gang, og entreprenøren er netop påbegyndt gravearbejdet ind til nr. 11 fra indkørslen på Lottenborgvej. Det er fortsat usikkert hvornår etableringen er færdig. Den seneste opdatering fik vi fra Vestforbrænding d. 25. april hvoraf det fremgik:

"Ift. Kongevejen så kæmper vi pt. med alle de krydsninger der skal pågår af Kongevejen mod vest da der ligger 50kW kabler som skal lukkes ned før at vi må krydse. Da der er brud et andet sted i byen afventer vi tilladelse til at krydse. VI har pt. ventet 2 måneder og der går nok yderligere 1-2 måneder før end at vi får lov til at krydse, men så snart vi får tilladelse og får krydset kan vi forhåbentlig sætte vand på strækningen helt op til Æblevænget. Dvs. alle kunder helt op til Æblevænget kan blive konverteret. Så det vil sige at der meget gerne skulle være vandpåfyldning om forhåbentligt 2-3 måneder. Men som I ved har vi været noget udfordret med bla. gravearbejdet, så intet er sikkert før der er vand i ledningen."

Forbedringsmulighed 2: Udskiftning af cirkulationspumpe

Bestyrelsen har besluttet at udskifte denne pumpe i år.

Forbedringsmulighed 3: Installering af elektroniske termostatventiler på radiatorer

Denne forbedring anbefale vi beboerne at foretage på trods af at tilbagebetalingstiden er ganske lang (8 år).

Det kunne for eksempel være Danfoss Ally.

Der skal bruges en gateway til ca. 1.000 kr., der kobles på internettet og styrer termostatventilerne. Hver termostatventil koster ca. 600 kr. Bemærk at der findes forskellige slags ventiler, så vær sikker på, at du køber de rigtige. Se eventuelt en guide her.

Herefter kan man med en app på ens smartphone lave en plan, der for eksempel automatisk sænker temperaturen om natten. Man kan også manuelt styre varmen, så kommer man tidligere hjem, kan man tænde for varmen, så der er varmt, når man kommer hjem.

Bolius har lavet en oversigt over andre tilsvarende produkter. Du finder oversigten her.

Forbedringsmulighed 4: Udskiftning af resterende halogen/sparepærer

Viceværterne fortsætter med udskiftning til LED lyskilder overalt i bebyggelsen. Vi har det sidste årstid kun indkøbt LED lyskilder til udskiftning, og vi udskifter løbende til LED, ligesom alle opgange er udskiftet til LED.

Elevatorindgangsbelysningen udskiftes løbende fra 35 W til 4 W, og parklamperne udskiftes løbende til helt nye LED.

Energirapporten beskriver nuværende carportbelysning som 28 W, hvilket er ukorrekt, idet den nuværende lyskilde er 16 W. Vi udskifter defekte med 10 W.

Kælderbelysningens lysstofrør er stort set alle på 58 W og udskiftes fremover til 22 W. Belysningen er dog kun i brug ganske kortvarigt, da den kun tænder når nogen opholder sig i kældere.

Forbedringsmulighed 5: Regulering af ventilationsanlæggene


Besparelsen her er som beskrevet i rapporten usikker og afhænger i høj grad af, hvornår der er aktivitet i lejlighederne. Da der er mange beboere som ikke er arbejdsaktive, vil der næsten altid være aktivitet et eller andet sted i lejlighederne, og den ønskede effekt vil måske udeblive. Der kan nok opnås nogen besparelse i nattetimerne.

Rapporten er ikke helt helt retvisende på dette område, idet den oplyser at der er en kanalventilator som assistance til udsugningskanalen, og den er derfor også fejlagtigt regnet med i besparelsen, hvis anlægget slukker. Kanalventilatoren er udsugning fra affaldsskakten og kan derfor ikke slukkes, da det giver dårlig lugt i opgangen.

Bestyrelsen har således i samråd med viceværterne besluttet ikke at gennemføre denne regulering.

Forbedringsmulighed 6: Installering af vandsparende armaturer

Vi anbefaler beboerne at indkøbe og montere vandbesparende armaturer. Investering og montering foretages af den enkelte beboer.

Forbedringsmulighed 7: Solcelleanlæg

Det mest optimale sted at placere solceller er på græsarealet som vi kalder "savannen", men det kan ikke lade sig gøre, da det er fredet natur og park. Dernæst er der mulighed for at montere på nogle af tagene, men bestyrelsen har besluttet ikke at forfølge denne mulighed, fordi tagene har forkert hældning i forhold til solen, og fordi det er vores vurdering, at det vil skæmme bygningerne meget.

Forbedringsmulighed 8: Efterisolering af rum over elevatortårne

På grund af den sparsomme besparelse vil bestyrelsen ikke investere i denne mulighed.

Forbedringsmulighed 9: Udskiftning af tætningslister omkring vinduer

Der er ikke regnet på energitabet ved defekte tætningslister, med det kan give en bedre komfort, hvis defekte lister udskiftes. Vi vurderer, at det vil være fornuftigt at udskifte defekte lister. Bestyrelsen vil sammen med tømreren lave et par prøvelejligheder, og på den baggrund beregne prisen for udskiftningen.

Dernæst vil man kunne tilmelde sig en sådan udskiftning til en fast pris. Omkostningen til udskiftningen afholdes af beboeren og trækkes over fællesudgifterne.

Der har været forslag om at udskifte termoruderne til 3-lags energiruder, og det har konsulentfirmaet også undersøgt, men investeringen er så stor, at de ikke finder at investeringen har en relevant tilbagebetalingstid.

Beboere er velkomne til at kontakte viceværterne eller bestyrelsen for ideer til andre energibesparende foranstaltninger.

Bemærk: Denne tekst er publiceret 11. maj 2023. Indholdet kan med tiden blive forældet eller upræcist.