Sortering af affald

Se sorteringsanvisningerne i menuen til venstre

Der er værdier gemt i sorteret affald. Derfor skal det affald, der kan genanvendes, afleveres i de beholdere til genbrug, som er opstillet ved materielbygningen.

Det betyder, at flere ting fremover skal sorteres fra, inden vi afleverer husholdningsaffald i affaldsskakten.

Affald, som ikke må lægges i genbrugsbeholderne, kan afleveres enten i den store container eller på kommunens genbrugsplads. Følg sorteringsanvisningerne her på hjemmesiden.

Sorteringsanvisningerne findes i menuen til venstre.