Områdets historie

Området er tæt knyttet til Sorgenfri Slot. Det har oprindelig været en del af slottets jorder og i en periode været anvendt som køkkenhave og frugthave til slottet - deraf navnet Dronningens Vænge.

Sammen med slottet og slotshaven har det i århundreder været tilknyttet Kongehuset. Slottet har været beboet af skiftende medlemmer af Kongehuset, heraf flere med permanent ophold i flere sammenhængende år. For eksempel benyttede Kong Christian X og Dronning Alexandrine Sorgenfri Slot til sommerophold, fra de blev gift i 1898 og frem til 1940'erne.

Én af de mest markante skikkelser i slottets og hele områdets historie, er Christian VIII s enkedronning Caroline Amalie (1797 - 1881). Enkedronningen var trofast sommerboer på Sorgenfri Slot og meget populær i Lyngby. Det er efter sigende efter hende, at området er opkaldt som "Dronningens Vænge".

Statens Plantepatologiske Forsøg 1984
Statens Plantepatologiske Forsøg 1984

Statens Plantepatologiske Forsøgsstation flyttede til området i 1921 på adressen Lottenborgvej 2, hvor der opførtes en hovedbygning tegnet af arkitekt Johan Speyer.

Forsøgsstationen flyttede ud igen i 1997, og i 1999 blev der vedtaget en ny lokalplan, som udlagde området til boligformål (Lokalplan 155 - se nedenfor).

I 2000/2001 blev den gamle hovedbygning renoveret og ombygget til lejligheder. Der opførtes en antal punkt- og længehuse med lejligheder og en tredjedel af området blev udlagt som parkområde.

Udover indkørslen fra Lottenborgvej blev der også etableret indkørsel til området fra Kongevejen. Den hidtidige adresse var Lottenborgvej 2, men for at undgå forvirring omkring adresser fik hele området samme adresse - "Dronningens Vænge" - med husnumrene 1 - 14.

Foto fra udlejningsbrochuren (udgivet år 2000)
Foto fra udlejningsbrochuren (udgivet år 2000)