Den gamle hovedbygning

Foto fra Lyngbybogen 1990
Foto fra Lyngbybogen 1990

Finanssektorens Pensionskasse renoverede bygningen og indrettede 6 lejligheder i bygningen i 2000/2001.

Bygningen er oprindelig opført i 1921 af Landbrugsministeriet til brug for Statens Plantepatologiske Forsøgsstation. Den er tegnet i nyklassicistisk stil af arkitekt Johan Speyer. Han har i øvrigt også tegnet hovedbygningen til Statens Planteavls Laboratorium et par år senere. Denne bygning indgår nu som en del af ”Lottenborghus” på Lottenborgvej 24 - 26.

Den gamle hovedbygning 2017
Den gamle hovedbygning 2017
Den gamle hovedbygning - foto fra 100 års jubilæumsskrift (udgivet marts 2013)
Den gamle hovedbygning - foto fra 100 års jubilæumsskrift (udgivet marts 2013)