< Tilbage

Bestyrelsesmøde i FDV15-06-2018 - 17:23

Bestyrelsen for Foreningen Dronningens Vænge har holdt møde og blandt andet behandlet en række forslag fra beboerne

Bestyrelsen har konkluderet følgende på baggrund af forslagene:

 

Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for yderligere sikring af cykelskure for nuværende.

 

Bestyrelsen er positivt stemt for at etablere et vandblødgøringsanlæg og beder Ejendomsudvalget undersøge muligheder og pris nærmere. Input fra beboerne er velkomne.

 

På baggrund af en henvendelse om håndhævelse af de private p-pladser vil bestyrelsen se på, om skiltning af private p-pladser og gæste-p kan forbedres.

 

Bestyrelsen er positivt stemt for strøm til el-biler og el-cykler på parkeringsområderne og cykelskurene. Der er dog ikke midler til det i 2018, men man vil arbejde på at få en løsning ind i budget 2019.

 

Betonstelerne vil blive malet hvide.

 

Viceværten flytter en af borde/bænkene fra det sydlige område til det nordlige.

 

Foreningen har afleveret forslag om støjdæmpning på Kongevejen som input til kommunens arbejde med den nye støjhandlingsplan.

< Tilbage