< Tilbage

Bedre ventilation08-05-2018 - 15:10

Flere beboere har oplevet at udsugningen i køkken og bad er utilstrækkelig. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en servicering af udsugningsanlægget i nr. 7. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for en vurdering af behovet for servicering generelt i bebyggelsen.

I forbindelse med de indledende tekniske undersøgelser blev det konstateret, at problemer med udsugningen blandt andet kan skyldes tilstoppede filtre på centralsuget på loftet og tilstoppede filtre og emhætteventiler i de enkelte boliger. Endvidere at der i enkelte boliger kan være opsat ”aktive” emhætter med egen motor. Disse er ikke tilladt, fordi de modarbejder sugeevnen i det centrale udsugningsanlæg.

 

Beboerne kan i øvrigt selv medvirke til en forbedret ventilation ved til stadighed at renholde filtrene i emhætte i køkken og udsugning i bad. Vejledning findes på hjemmesiden under Praktiske informationer – Ventilation. I tvivlstilfælde kan viceværten kontaktes.

 

Venlig hilsen

Foreningen Dronningens Vænge

< Tilbage