< Tilbage

Ny vejbelægning i Dronningens Vænge02-06-2021 - 17:40

Vejene i Dronningens Vænge er nedslidte, og det er besluttet, at der skal ny overfladebelægning på alle veje.

Samtidig bliver de tre overkørsler/vejbump med SF-sten omlagt.

 

Tidsplanen for arbejdets tre etaper er følgende:

 

1. etape

 

Fredag den 4. juni påbegyndes arbejdet med omlægning af de tre overkørsler med SF-sten. Det forventes afsluttet efter 3-5 dage. I forbindelse med arbejdet vil der være afspærret, og man kan ikke køre gennem Dronningens Vænge ved nr. 3, 5 og 7. Beboerne her vil hele tiden kunne benytte den ene ud- og indkørsel.

 

Mandag den 7. juni forventes overkørslen ud for carporten ved nr. 10, 12 og 14 omlagt, og alle, der har biler i de tre carporte og skal bruge bilen mandag den 7. juni, må senest kl. 06:00 om morgenen flytte bilen til en gæsteparkeringsplads indtil arbejdet er afsluttet sidst på dagen.

 

2. etape

 

I første halvdel af juli måned kommer asfaltfirmaet og foretager reparationer af huller og sænkninger i vejarealerne. Dette arbejde forventes kun at give mindre gener for kørslen i området.

 

3. etape

 

I uge 32 fra den 9. august vil der blive udlagt ny belægning på alle vejene i området, og det må forventes, at alle beboere bliver opfordret til at parkere andre steder end i Dronningens Vænge. Det kan for eksempel være på p-pladserne ved kirkegården på Lottenborgvej.

 

Arbejdet forventes færdigt på under en uge.

 

Vær opmærksom på, at midterdelen af parkeringen ved kirkegården har tidsbegræningsning. Vær des uden opmærksom på, at parkering i græsrabatten på Lottenborgvej og i rabatten langs Kongevejen ikke er tilladt, så kommunen kan udskrive p-afgifter, hvis disse benyttes til parkering.

 

 

Nærmere information vil blive udsendt senere.

 

Med venlig hilsen

Viceværten

 

< Tilbage