< Tilbage

Foreløbig ejendomsvurdering15-09-2023 - 21:52

Som det formentlig er kendt for de fleste har Vurderingsstyrelsen udsendt en foreløbig offentlig ejendomsvurdering.

Det skyldes at man ikke er klar med den endelige vurdering for 2022 som skal bruges som grundlag for at betale boligskat i 2024.

 

Som det har været fremme i medierne er der 68.000 boliger i Danmark som har fået en foreløbig vurdering, hvor grundens værdi overstiger værdien af den samlede ejendom (grund + bolig).

 

Hvor det oprindeligt ikke var muligt at påklage vurderingen før i 2025, har Vurderingsstyrelsen i dag kommunikeret at man uopfordret vil gennemgå de 68.000 boliger.

 

Vi har fået en række henvendelser fra beboere i Dronningens Vænge, som gør opmærksom på, at deres bolig har en højere grundværdi end samlet ejendomsværdi. Det vil sige at de hører til den gruppe af 68.000 boliger hvor dette forhold gør sig gældende.

 

Vi har foretaget en gennemgang af lejlighederne i Dronningens Vænge, og det viser sig at det er den samme situation for alle lejligheder. I gennemsnit er grundværdien vurderet 12% højere end den samlede ejendomsværdi (grund + bolig).

 

Vi ved ikke hvorfor dette er tilfældet, men en mulig årsag kan være at Vurderingsstyrelsen har medregnet det betydelige areal ud imod Lottenborgvej (”Savannen”) som er beskyttet mod bebyggelse.

 

På trods af at Vurderingsstyrelsen nu vil gennemgå de omtalte boliger, så vil bestyrelsen for god ordens skyld rette henvendelse på vegne af hele Dronningens Vænge og bede dem om at revurdere grundværdien for vores boliger.

 

Vi skal for en god ordens skyld informere om, at bestyrelsen ikke hermed påtager sig en juridisk forpligtelse eller ansvar overfor beboerne. Vi vil blot gøre opmærksom på, hvad vi tror er en fejl i vurderingerne.

 

Skulle henvendelsen ikke medfører ændrede vurderinger, og dermed føre til at der er beboere der vil klage over vurderingen i 2025, vil det være i ny situation hvor vi må vurdere om det er en anliggende for foreningen eller for den enkelte beboer.

 

På vegne af bestyrelsen

Finn Vestergaard, formand

 

< Tilbage