< Tilbage

Varsling om prisstigning på fjernvarme14-06-2024 - 14:12

Vestforbrænding, der leverer vores fjernvarme, har varslet en prisstigning på ca. 19% pr. 1. september.

Derfor vil acontobetalingen for varme skulle justeres tilsvarende.

 

Vestforbrænding begrunder stigning med, at de er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, så omkostninger til produktion og distribution af fjernvarme skal balancere med indtægter fra fjernvarmekunderne. Og da der de seneste år har været rente- og prisstigninger, er de nødsaget til at hæve prisen.

 

Bestyrelsen undersøger for en ordens skyld den indgåede aftale omkring prisen, da det er så kort tid siden, foreningen blev tilsluttet.

Du kan læse mere på Vestforbrændings hjemmeside.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

< Tilbage