< Tilbage

Reparation af affaldsanlæg22-11-2017 - 13:30

Som nævnt i bestyrelsens nyhedsbrev fra 27. september var bundene i nogle af affaldstankene i så dårlige stand, at de skulle udskiftes. Dette arbejde er nu tilendebragt. Klik neden for og læs mere.

Der er skiftet tankbund i nr. 3, 5, 7, 8, 9, 10 og 14 samt nedgravet hel ny tank ud for nr. 11.

 

For at sikre anlægget længst mulig levetid uden dyre reparationer, beder vi alle beboere tænke meget nøje over, hvad der smides i affaldsskakten. Alt skal selvfølgelig være i aflukkede poser. Læs mere om affaldssortering her

< Tilbage