Nyheder

Fejlmelding af elevator 15-06-2018 - 17:03

Kære beboere i Caroline Mathilde og Alexandrine   Vi har nogle gange i løbet af 2018 oplevet, at man (beboerne) selv kontakter vores service leverandør på elevatorerne, af forskellige årsager.   Bortset fra nødsituationer, beder vi om, at fejlmeldinger og lignende, fremover koordineres med vores vicevært Leon.   ... Læs mere

Bedre ventilation 08-05-2018 - 15:10

Flere beboere har oplevet at udsugningen i køkken og bad er utilstrækkelig. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en servicering af udsugningsanlægget i nr. 7. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for en vurdering af behovet for servicering generelt i bebyggelsen. ... Læs mere

Forbedringer på hjemmesiden - æ bliver til ae i mailadresserne 23-04-2018 - 16:14

Hjemmesiden har nu været i gang i ni måneder, og i den periode har vi registreret nogle ulemper, som knytter sig til brugen af et domæne med ”æ”: ... Læs mere

Cykeltyve på spil 16-03-2018 - 08:14

Der har igen været cykeltyve på spil. De har stjålet tre cykler i nr. 9. Bestyrelsen opfordrer derfor beboerne til at sikre cykler bedst muligt, fx ved at låse dem fast til cykelstativ eller lignende med en solid kæde.   ... Læs mere

Ny vicevært i Dronningens Vænge 15-03-2018 - 16:00

Med virkning fra fredag den 16. marts har E/F Dronningens Vænge ansat Leon Jakobsen som ny vicevært på fuld tid.   ... Læs mere

Generalforsamlinger 22-02-2018 - 08:41

Datoerne for de ordinære generalforsamlinger i ejerforeningerne er nu fastlagt til   E/F Alexandrine den 1. maj E/F Caroline Amalie den 10. maj E/F Caroline Mathilde den 15. maj       ... Læs mere

Ændringer i viceværtfunktionen på vej 07-01-2018 - 10:31

Efter en prøveperiode har bestyrelsen konkluderet, at løsningen med eksterne leverandører til både det grønne arbejde og viceværtfunktionen ikke fungerer helt optimalt. Klik på overskriften og læs mere. ... Læs mere

Lastbil på afveje 26-11-2017 - 21:13

Stor lastbil kom fejlagtig ind på vores område i fredags. Se fotos og video fra hændelsen. ... Læs mere

Reparation af affaldsanlæg 22-11-2017 - 13:30

Som nævnt i bestyrelsens nyhedsbrev fra 27. september var bundene i nogle af affaldstankene i så dårlige stand, at de skulle udskiftes. Dette arbejde er nu tilendebragt. Klik neden for og læs mere. ... Læs mere

Fotos fra fælleshaven 15-11-2017 - 16:52

Et par fotos fra fælleshaven af arbejdet med renovering af bænkene.  ... Læs mere

Hjælp - affaldsskakten stopper til 16-10-2017 - 13:43

Affaldsskakter stoppes til og må tømmes manuelt, fordi der smides meget andet end husholdningsaffald ud. Det er dyrt for foreningen, og irriterende for alle beboere.   Affaldsskakterne er kun ..... ... Læs mere

Til alle beboere - ejere som lejere 27-09-2017 - 08:00

Nyhedsbrev september/oktober 2017 til alle beboere i Dronningens Vænge - ejere som lejere.    Emnerne i nyhedsbrevet er hjemmesiden, bestyrelsens fokusområder i den nære fremtid, problemer med affaldsugeanlægget, nye Q-park skilte, oversigt over parkeringspladser samt indregulering af indvendig ventilation.     ... Læs mere

Fotos fra arbejdsdagen 13-09-2017 - 11:17

Søndag den 10 september med sol og varme mødte ca. 50 beboere op til den årlige arbejdsdag for at forskønne vores eftertragtede paradis. Finn Vestergaard nr. 11 bød velkommen og henviste til den opstillede tavle med arbejdsopgaver som alle kunne skrive sig på, alt efter evner og kræfter. ... Læs mere

Invitation til arbejdsdag 12-08-2017 - 15:06

Dronningens Vænge inviterer til arbejdsdag den 10. september 2017 kl. 9.00 - 12.30.  Af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer bedes tilmelding ske senest 5. september til Allan på e-mail allan.jensen@carnegie.dk eller mobil 40 17 94 62 ... Læs mere

Hjemmeside 09-08-2017 - 08:00

På opfordring fra en del beboere har Dronningens Vænge nu fået en hjemmeside.     ... Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12