< Tilbage

Beboerinformation om energibesparelser11-05-2023 - 13:31

Som alle er bekendt med, har omkostningerne til energi været høje for beboere i Dronningens Vænge.

Bestyrelsen har derfor, blandt flere initiativer, fået udarbejder en energirapport af et eksternt konsulentfirma, Transition.

 

Rapporten kan læses i sin helhed under punktet Praktisk Info og Energibesparelser. Her kan du også læse bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne i rapporten.

 

På vegne af bestyrelsen

Finn Vestergaard, formand

< Tilbage