< Tilbage

Opdatering på varmecheck24-04-2023 - 09:38

Styrelsen har i nogle tilfælde afvist ansøgninger om varmechecken.

De har ment, at kommunens bekræftelse på, at vi bruger naturgas, ikke har været dokumentation nok.

 

Jeg har talt med styrelsen, og de mener at årsopgørelsen "Afregning af vand og varmeforbrug 2021" dateret 7. april 2022 vil kunne bruges i stedet.

 

Her viser de to sider for "Varmeudgifter 2021", at der er brugt naturgas, samt hvad lejlighedens forbrug har været.

 

Opgørelsen dækker dog både varme og varmt vand, og selvom medarbejderen som sagt mente, at den vil blive accepteret, så kunne der ikke gives garantier. Hver sag behandles individuelt, så der kan være forskellige udfald.

 

Har man søgt inden for tidsfristens udløb og ens ansøgning afvises, så gives man en ny frist til at indsende yderligere dokumentation. Skunne denne også blive afvist, forlænges fristen igen.

 

Vejledningen under Praktisk Info er opdateret, så har du endnu ikke ansøg, så afspejler den, de nye oplysninger. Der er ansøgningsfrist den 9. maj.

 

< Tilbage