< Tilbage

Ændring i aconto-betaling26-09-2022 - 14:09

Som nok alle er vidende om, stiger energipriserne fortsat.

Det betyder, at vi igen er nødt til at justere på de månedlige aconto-opkrævninger til opvarmning (via den månedlige betaling til DEAS/Foreningen Dronningens Vænge).

 

Dette for undgå en stor efterbetaling ved den årlige slutafregning af faktisk forbrug.

 

Den månedlige aconto-betaling til naturgas vil stige med 50%, gældende fra den 1. november 2022.

 

Vi håber naturligvis, at de høje aconto-betalinger er midlertidige.

 

Ændringen vil blive varslet via foreningens hjemmeside og ved opslag i opgangene.

 

De faktiske forhold ser lige nu således ud:

 

  • Foreningen betalte i juni 2022 aconto til Andel Energi (tidl. SEAS-NVE) DKK 495.000.

  • Foreningen betalte i september 2022 aconto til Andel Energi DKK 723.000.

 

Det er en stigning på tæt på 50% fra kvartal til kvartal.

 

Til sammenligning betalte foreningen sidste år i maj DKK 155.000 aconto til energiselskabet, ligeledes et kvartal.

 

Vi er fortsat i dialog med Vestforbrænding, for, hurtigst muligt, at kunne blive tilsluttet fjernvarme.

 

Vi vil naturligvis informere, når der er nyt i sagen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

< Tilbage