< Tilbage

Yderligere stigning i acontoopkrævning til opvarmning17-03-2022 - 10:15

Vi, bestyrelsen, ser os desværre nødsaget til igen at hæve den månedlige acontoopkrævning til opvarmning.

Krigen i Ukraine har fået prisen på naturgas til at stige yderligere og dermed vores udgifter til opvarmning.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, igen, desværre, at hæve den månedlige acontoopkrævning for varme med 50%.

 

Acontoopkrævningerne fra vores leverandør af naturgas stiger markant.

 

Det betyder, at foreningens likviditet bliver forringet, hvis ikke vi hæver jeres aconto indbetalinger nogenlunde tilsvarende.

 

Hvis vi anvender foreningens likviditet til betaling af naturgas, går det ud over bl.a. vores planer for løbende vedligeholdelse.

 

Stigningen gælder kun på aconto varmedelen af den månedlige opkrævning, ikke på den samlede månedlige betaling.

 

Dette vil træde i kraft den 1. april 2022.  

 

Vi håber naturligvis at kunne sænke de månedlige opkrævninger hurtigst muligt, men det er uvist, hvornår dette kan lade sig gøre.

 

Som nævnt tidligere og på generalforsamlingen den 10. marts, har bestyrelsen underskrevet en aftale med Vestforbrænding om at blive tilsluttet fjernvarme hurtigst muligt.

 

Med de nuværende planer bliver Dronningens Vænge tilsluttet i 2. kvartal 2023.  

 

Vi vender tilbage med yderligere information om begge emner, når dette er muligt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

< Tilbage