< Tilbage

Varsel om stigende udgifter til opvarmning27-01-2022 - 21:03

Som de fleste nok har hørt, er energipriserne steget markant den seneste periode.

Det gælder også for den naturgas, som vi bruger til opvarmning.

 

På den seneste aconto-opkrævning fra SEAS-NVE (vores leverandør), er m3-prisen steget med 70%. Det betyder, at man som beboer skal forvente en betydelig stigning i varmeregningen i 2022.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet at hæve den månedlige aconto-opkrævning for varme med 50%. Stigningen gælder kun på aconto varmedelen af den månedlige opkrævning og ikke på den samlede månedlige betaling.

 

Dette vil træde i kraft den 1. marts 2022.

 

Vi håber naturligvis at kunne sænke de månedlige opkrævninger hurtigt muligt, men det er uvist, hvornår dette kan lade sig gøre.

 

Som bekendt har bestyrelsen underskrevet en aftale med Vestforbrænding om at blive tilsluttet fjernvarme hurtigst muligt. Vi har senest haft dialog med Vestforbrænding den 17. januar 2022, og de oplyser, at med de nuværende planer bliver Dronningens Vænge tilsluttet i 2. kvartal 2023.

 

Vi vender tilbage med yderligere information om begge emner, når dette er muligt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

< Tilbage