< Tilbage

Elladestandere i Dronningens Vænge04-12-2021 - 15:46

Som vedtaget på sidste generalforsamling er bestyrelsen I øjeblikket ved at undersøge mulighederne for etablering af elladestandere I vores kompleks.

Det er meningen, at vi afholder et informationsmøde, når vores rundspørge om de enkelte beboeres interesse for projektet er færdiggjort.

 

 

Det er kommet bestyrelsen for øre, at der er omdelt en anonym skrivelse omkring elladestandere til en udvalgt del af beboerne i Dronningens Vænge. Vi syntes, det er en mærkværdig måde at kommunikere på og hellere set det ske I åben dialog, omkring et emne som beboerne ønsker belyst.

 

Skrivelsen opremser fire punkter, som vil være meget negative ved etableringen. Vi har tilladt os at svare på disse som det fremgår af nedenstående.

 

 

· Lang tid med larm hver dag fra byggearbejde

 

Det er sandt, at hvis vi etablerer mulighed for ladning af el-biler vil det kræve nedgravning af kabler, og dermed larm i en periode. Hvis vi etablerer ladenetværket på et år skal det forventes, at arbejde vil tage 1-2 måneder. Hvis vi etablerer det over flere år skal der ske gravearbejde af kortere varighed i de år, vi beslutter at etableringen skal finde sted over.

 

· Stor omkostning for vores forening

 

De modeller, som bestyrelsen arbejder med, har det til fælles, at de bliver fuldt finansieret af brugerne i en kombination af tilslutningsafgift og let forhøjede priser på el, når man lader sin bil. Der vil formentlig blive tale om, at foreningen eller foreningen via en kassekredit skal finansiere investeringen i en periode, men denne finansiering skal fuldt tilbageføres til foreningens drift og vedligeholdelse via den nævnte brugerbetaling.

· Ingen viden om behovet for ladestandere i Lyngby Taarbæk kommune eller den teknologiske udvikling på området

 

Bestyrelsen har indhentet viden om den teknologiske udvikling på området fra blandt andet FDM, og har med den viden og bestyrelsens generelle viden om emnet, samt ud fra ønsker fra flere beboere i Dronningens Vænge taget beslutningen om at forberede fremtiden for bilejerne ved at etablere strømforsyning til alle p-pladser i området. Selve ladeboksene vil først blive monteret, når der er et konkret behov hos den enkelte bruger af p-pladsen, og dermed vil udbygningen af lademulighederne ske løbende. Valg af ladebokse sker på baggrund af konkret viden om den teknologi der er forudsætningen for, at alle p-plads-brugere vil kunne lade deres biler samtidigt. Bestyrelsen har været i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune, og der foreligger ikke planer fra kommunens side om opstilling af ladere i området omkring Dronningens Vænge, som ville kunne bruges som alternativ.

· El-biler kan være fastlåst til en specifik ladestander (Clever, EON etc), så hvis foreningen vælger én type ladestander, fravælger man en lang række af el-biler

 

Elbiler er ikke fastlåst til særlige strømudbydere, og vil derfor alle kunne lades op ved ladestandere ved Dronningens Vænge. Det gælder alle elbiler og alle plugin hybrider fra samtlige bilproducenter. Nogle bilkøbere kan dog have tegnet en aftale om køb af strøm hos for eksempel Clever i forbindelse med købet af bilen. Sådan en aftale kan opsiges med en måneds varsel, og der er derfor ikke bindinger der gør, at man ikke kan benytte sig af muligheden for at oplade sin bil ved de planlagte ladestandere i Dronningens Vænge. Det vil dog ikke være muligt at benytte en lader fra f.eks. Eon eller Clever i det ladenetværk, der etableres i Dronningens Vænge. Det skyldes, at alle ladebokse populært sagt skal kunne tale sammen, så vi ikke overskrider det niveau for strøm, der er til rådighed for hele bebyggelsen.

 

< Tilbage