Bestyrelsen i E/F Caroline Mathilde (2+4+6+8+10+12)

Formand
Thomas Fischer
Dronningens Vænge 8, 1 TH


Bestyrelsesmedlem
Kenn Amhild
Dronningens Vænge 12, 2 TH

Bestyrelsesmedlem
Max Voxted
Dronningens Vænge 12 STH
Telefon 29796015

Bestyrelsesmedlem
Mia Christensen
Dronningens Vænge 10 STH

Bestyrelsessuppleant
Erik Kvist
Dronningens Vænge 2, 1 TH