Foreningen Dronningens Vænge

”Foreningens formål er at administrere og vedligeholde fællesarealer og fælles installationer samt i øvrigt at varetage fælles anliggender for de på ejendommen matr. nr. 1 GX Kgs. Lyngby, Kgs. Lyngby værende ejerlejligheder samt at medvirke til sikringen af områdets arkitektoniske værdier.”

I menuen til venstre findes foreningens offentlige og tilgængelige dokumenter.

Bestyrelsens medlemmer finder du ved at klikke her