<

Varsel om yderligere stigning i aconto betaling til opvarmning30-06-2022 - 17:41

Som alle nok har hørt, fortsætter energipriserne, herunder naturgaspriserne, med at stige.

Vi er som beboere foreløbig i år blevet aconto opkrævet samlet set DKK 438.000 (via den månedlige opkrævning sammen med fællesudgifter etc.). SEAS-NVE (nu Andel Energi) har aconto opkrævet foreningen DKK 915.000. Så der er en væsentlig forskel, som belaster foreningens likviditet.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at hæve den månedlige aconto opkrævning for varme med 65%. Stigningen gælder kun på aconto varme delen af den månedlige opkrævning, ikke på den samlede månedlige betaling.

 

Dette vil træde i kraft den 1. august 2022.

 

Vi håber naturligvis at kunne sænke de månedlige opkrævninger hurtigst muligt, men det er uvist, hvornår dette kan lade sig gøre.

 

Som tidligere nævnt har bestyrelsen underskrevet en aftale med Vestforbrænding om at blive tilsluttet fjernvarme hurtigst muligt.

 

Vi vender tilbage med yderligere information om begge emner, når dette er muligt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

<