Lørdag 12. september 2020

Arbejdsdag

Bestyrelsen planlægger afholdelse af en arbejdsdag. Nærmere information og tilmelding følger senere.